Articles | Volume 54, issue 1
https://doi.org/10.3285/eg.54.1.08
https://doi.org/10.3285/eg.54.1.08
01 Jan 2004
 | 01 Jan 2004

Late Weichselian landscape development and human settlement in Mecklenburg-Vorpommern (NE Germany)

Thomas Terberger, Pim De Klerk, Henrik Helbig, Knut Kaiser, and Peter Kühn
Download